TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

Cena a jakość

Stopnie ceny, stopnie jakości.

Podobnie jak w przypadku innych usług i produktów w przypadku usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych parametry wymaganej jakości mają wpływ na cenę tłumaczenia i odwrotnie - taka a nie inna cena z góry określa możliwe do zastosowania rozwiązania dające w efekcie adekwatny poziom jakościowy.

Fachowość i doświadczenie tłumaczy, korzystanie ze specjalistycznych konsultacji, procedury dodatkowych wielostopniowych korekt i redakcji mają wpły na cenę tłumaczenia i w efekcie pozwalają na uzyskanie doskonalszego tekstu docelowego. Dysponujący zbyt niskim budżetem Klienci, którzy zlecają tłumaczenia przypadkowym osobom, wykonującym usługi poniżej średnich cen rynkowych, muszą zdawać sobie sprawę, że jakość tekstu, jaki otrzymają również będzie sprawą przypadku.

Naszym celem jest dostosowanie ceny usługi do konkretnych potrzeb jakościowych danego tekstu i Klienta.

Najprostszą metodą otrzymania korzystnej, szybkiej i wiarygodnej wyceny jest dostarczenie do nas materiału źródłowego przeznaczonego do tłumaczenia i lokalizacji na język obcy.

Wycena tłumaczeń pisemnych

Wycena tłumaczeń
ustnych


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail biuro|małpa|loquax.pl
Kotakt telefoniczny 81 740 16 08