TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE

Wycena projektów złożonych

Najpierw wnikliwa ocena wykonalności

Przez projekty złożone rozumiemy takie projekty, których realizacja wymaga koordynacji wielu procesów wykraczających poza usługi czysto językowe. Wycena projektów złożonych zakłada przeprowadzenia analizy wykonalności i wymaga więcej czasu.

Przykladowe elementy wchodządze w skład tzw. projektów złożonych:

  • opracowanie opisów rysunków technicznych (CAD)
  • lokalizacja treści przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania graficznego
  • dostosowanie grafiki danego materiału do wymagań danej wersji językowej
  • umiędzynarodowienie kodu serwisu internetowego
  • testowanie treści
  • dodatkowe tłumaczenie kreatywne
  • tworzenie słownika terminologii
  • przygotowanie unikalnej aplikacji online do zarządzania projektem
  • dodatkowe konsultacje merytoryczne w przypadku języków i specjalizacji, dla których są bardzo ograniczone zasoby
  • tworzenie terminologii pionierskiej
Najprostszą metodą otrzymania korzystnej, szybkiej i wiarygodnej wyceny jest dostarczenie do nas materiału źródłowego przeznaczonego do tłumaczenia i lokalizacji na język obcy.

Wycena tłumaczeń pisemnych

Wycena tłumaczeń
ustnych


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail biuro|małpa|loquax.pl
Kotakt telefoniczny 81 740 16 08